trajedi

     

(Tek perde; 55 dk.)

Mayakovsky’ nin 1913 yılında yazdığı Trajedi eseri; dönemin Rusya’sındaki toplumsal çöküşü gelecekçi bir yaklaşımla ele alan bir anlatıdır. Deneysel bir çalışma ile sahnelenmiş Trajedi; 1913 Rusya’sında varlık ve hiçlik, dahilik ve delilik, düzen ve kaos arasında gidip gelen bir dünyanın kapılarını aralamaktadır.

“Boşver bunlara!
Boşboğazlık bilgelerin ne işine yarar?
Binlik bir ihtiyarım ben
Ve görmekteyim:
Sende
İşkenceden geçmiş bir çığlık
Gülüşünün çarmıhına gerili duruyor.”

Yazan: Mayakovsky
Yöneten ve Uyarlayan: Serkan Karabayır
Sanat Yönetmeni: Erdem Gündüz
Işık Uygulama: Mehmet Ergün
Oynayanlar: Serkan Karabayır, Sanem Soğukpınar, Erdem Gündüz, Ezgi Koçer